•  
  •  
  •  

 

 

Външно оценяване

2017 / 2018 учебна година

 

Заповед РД 09 – 4131 от 29.08.2017 година на МОН за определяне на дати за провеждане на Национално външно оценяване в IV r VII клас за учебната 2017/2018 година

 

Четвърти клас

 

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

   10 май 2017г.

Математика

    14 май 2017г.

Човекът и обществото

   16 май 2017г.

Човекът и природата

  17 май  2017г

 

Седми клас

Предмет

Дата

Български език и литература

   21 май 2017г.

Математика

    23  май 2017г.

 

 

Календар

 

Контакти