•  
  •  
  •  

 

 

Седмично разписание

 

Разпределение на класните стаи

 

Начален етап

От ляво на дясно:

Втори клас ;  Четвърти клас; Трети клас; Първи клас

 

Прогимназиален етап

 От дясно на ляво

Пети клас;  Шести клас;  Седми клас

Срещу стаята на пети клас -  компютърен кабинет

 


 

Разписание на часовете

1 час -   8.00ч.  -   8.40 ч.

2 час  -  9.00ч. -  9.40ч.

3 час  -  9.50 ч.  -  10.30 ч.

4 час  -  10.40  -  11.20ч.

5 час -  11.30.ч.  -  12.10ч.

6 час  -  12.20ч.  -  13.00ч.

7 час  -  13.10ч.  -  13.50ч.

 

Разписание на часовете за първия учебен срок

/ седм. Програма - сканирана/

 


 

График за учебното време

2017/ 2018 учебна година

Утвърден от МОН

/ сканиран график учебно време/

 

Календар

 

Контакти