•  
  •  
  •  

 

 

Графици

График за класни и контролни

/ сканиран/

 

График за СИП

СИП Български език и литература  - 1 час седмично в VII клас

Вторник – 7 час

СИП Математика – 1 час седмично в VII клас

Сряда – 7 час

 

График за консултации

Скан

 

График за дежурство на учителите

Скан

 

График за допълнителен час на класа

Скан

 

График за доп. час по физич. възпитание и спорт

Скан

 

Календар

 

Контакти