•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

1.Марияна Николова Маринова / общественик /

2.Христина Димитрова Баева / финансиращ орган /

3.Анка Михайлова Минчева /родител /

4.Милена Владимирова Савова / родител /

5.Гюлбахар Мехмед Сали / родител  /

 

Календар

 

Контакти