•  
  •  
  •  

 

 

За родителите

Родителски срещи:

 

На 18. 09. 2017 г.  от 12.30 часа в сградата на начален етап ще се проведе родителска среща за запознаване  с Правилника на училището.

 

Ръководството на училището и Педагогическият съвет призовават всички родители за засвидетелстват активната си ангажираност към обучението на децата и да посещават родителските срещи


 

Ученици, проявили гражданска доблест

 

Календар

 

Контакти