•  
 •  
 •  

 

 

Наука и образование за интелигентен растеж

През учебната 2017/ 2018 година по проект „Твоят час“ ще работят следните групи:

 

 1. Група „Стъпка по стъпка“ с ръководител: Светла Мутафчийска
 2. Клуб „Аз обичам България “ с ръководител Пенка Йорданова
 3. Клуб „Пеем и танцуваме“  с ръководител Боряна Ранкова
 4. Клуб „ От нищо – нещо“ с ръководител Айсел Али
 5. Клуб „ Спортът е здраве“ с ръководител Марина Стоянова
 6. Клуб „Работливите ръчички“ с ръководител Марина Пенчева
 7. Клуб „ Пиша грамотно и четливо “ с ръководител Петинка Стаменова
 8. Клуб  „Богатството но българския език“ с ръководител Нивелина Николова
 9. Клуб „Аз съм грамотен “ с ръководител Теодора Христова
 10. Клуб „От раклата на баба“ с ръководител Теменужка Симеонова

 

Клубовете и групите ще работят по график, утвърден от директора

 

Календар

 

Контакти