•  
 •  
 •  

 

 

Персонал

 • УЧИТЕЛИ:

 

 • НАЧАЛЕН ЕТАП
 • Нивелина  Миленова Николова 
 • Теменужка  Янкова Симеонова
 • Петинка Михайлова Стаменова
 • Марина Пенчева Йорданова
 • Лозенка Велева Маркова
 • Теодора  Георгиева Христова
 • Йорданка Стоянова Братоева

 

 • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 • Йорданка Рачева Дичева – учител по математика
 • Светла Жечева Мутафчийска – учител по български език и литература
 • Пенка Йорданова Йорданов – учител по биология и география
 • Боряна Петкова Ранкова – учител по физика и химия
 • Марина Петрова Стоянова – учител по физическо възпитание и спорт
 • Айсел Хасанова Али – учител по английски език

 

 • ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ:

 

 • Росен Димов Русев – чистач
 • Жечко Савев Жечев – параджия
 • Анка Милчева Алексиева   - чистач
 • Христина Илиева Въчкова – чистач
 • Пенчо Йорданов Пенев – охрана
 

Календар

 

Контакти